• ASME DC
  Açıklama ERİŞİM

 • Academic Search Complete
  AçıklamaGeniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search™Complete (ASC) veri tabanı, 7,700’den fazlası hakemli olmak üzere, 9,000’e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.  Ayrıca, tüm akademik disiplinlerden, 13,000’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri de Academic Search™ Complete  veri tabanında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, ASC’de yer alan tam metin makaleler, 1887’ye kadar uzanmaktadır ve veri tabanı hergün güncellenmektedir. 1,400’den fazla dergi için taranabilir atıf bilgileri yer almaktadır. Academic Search™ Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı multi – disipliner tam metin bilgi bankasıdır. Bu veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri ve aklınıza gelebilecek her alandır. ERİŞİM
 • Britannica Online
  Açıklama: ERİŞİM
 • DergiPark
  Açıklama:  TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformda tam metinli olarak yayınlanmaktadır. Dergipark içerisinde tüm dergilerde arama yapmak ya da tek tek dergilere erişmek mümkündür. ERİŞİM
 • DOAB
  Açıklama:  Bu veritabanı açık erişim olup, birincil amacı açık erişim kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. ERİŞİM
 • DOAJ
  Açıklama:  Bu veritabanı açık erişim olup, tümüyle akademik ve bilimsel makaleleri taramaktadır. ERİŞİM
 • DTIC
  Açıklama: ERİŞİM
 • EBRARY (Ebook Central)
 • HRCAK
  Açıklama: ERİŞİM
 • IEEE
  Açıklama: IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır.IEEE Xplore® ile; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir. ERİŞİM
 • İslam Ansiklopedisi
  Açıklama: TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır. Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur. ERİŞİM
 • Lebib Yalkın Mevzuat Bankası
 • Proquest Dissertations & Theses GLobal
  Açıklama: ERİŞİM
 • Pubmed
  Açıklama:  Ücretsiz bir biyomedikal veritabanıdır. Sitede yer alan başvuru kitapları moleküler biyoloji, genetik ve tıp bilimleriyle ilgili konulara ışık tutmaktadır.Sağlık bilimleri konusunda yapılan uluslararası çalışmalar, yayımlanan makaleler, en son gelişmeler de siteden izlenebilmektedir. PubMed araması yaparken Unique Identifier [UID] etiketi kullanılarak PMID numarası kullanılabilir. Aramada PMID kullanılarak (UID alan adı kullanarak veya değil) ilgili makalenin yayım ayrıntıları ve çoğu durumda makalenin özeti (“abstract”ı) görülebilir. Tarama yaptıktan sonra çıkan sonuçlarda  “LinkOut – more resources” seçeneğinde makalye ulaşabileceğiniz veritabanları listelenmekte ve sizi yönlendirmektedir. ERİŞİM
 • T.C. Resmi Gazete
  Açıklama:  Resmi Gazete İnternet Sitesi ücretsiz, abonelik şartı aramaksızın hizmet vermektedir.Resmi Gazete ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921 tarihinden itibaren tüm sayılarına siteden erişilebilmektedir. ERİŞİM
 • ScienceDirect
  Açıklama:  Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 1.700 dergiye 1995yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, öncekiyıllara da bibliyografik erişim sağlar. Elsevier ScienceDriect 2003 yılında Academic Press/Ideal ile birleşmiştir. Academic Press/Ideal tarafından yayınlanan dergilere de bu veritabanı altından erişilmektedir. ERİŞİM
 • Scopus
  Açıklama: Scopus araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf database`dir. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay ve anlaşılır olan Scopus literatür araştırma prosesine üstün bir destek sağlar. Hergün güncelleştirilen Scopusun sundukları:

  15,000 başlık  4,000 farklı yayıncıdan

  –        12,850 akademik dergiden fazlası, bu sayıya  535 genel erişime açık (Open Access)  dergi de dahildir

  –      750 konferans proceedingleri

  –          600 ticari yayın

  27 milyon abstrakt

  245 milyon tüm abstraktlara eklenmiş referanslar

  250 milyon  bilimsel web sayfasından çıkan sonuçlar

  13 milyon patent, ki bu patentler  4 en önemli patent bürosundan çıkmıştır

  Tam metin makalelerine ve diğer kütüphane kaynaklarına problemsiz erişim sağlayan linkler

  Konuyla en çok ilgisi olan  bulgulara (hit`lere) bir bakışta  görünüm sağlayacak  yaratıcı tool`lar

  Sorgularınızla uyum içindeki yeni makaleler konusunda veya  en çok  faydalandığınız yazara ait sizin  güncel kalmanızı sağlayacak  uyarılar (alerts)

  80 den fazla ve sayısı giderek artarak taranan türkçe akademik dergi

  Yazar Ayırımcısı (Author Profiling) ile aynı yazara ait  ismin değişik yazılımları durumunda  bugün mevcut databaseler içerisinde sunulan en etraflı ve kesin çözüm

  Atıf İzleyicisi (Citation Tracker)   ile yazar ve makale analizleri sayesinde kim ne yapıyor, en iyi çalışma nerede yayınlanmış, okunacak en iyi paper`lar kimin, hangi konular popülerlik ve ilgi kazanıyor gibi konularda literatür araştırmasını güçlendirme   ERİŞİM

 • Taylor & Francis
   AçıklamaT&F çevre bilimlerinden güzel sanatlara, bilgisayar bilimlerinden mühendisliğe kadar birçok bilimsel konu alanında ayrıntılı içeriğe sahiptir. ERİŞİM
 • TOBB Sanayi Veritabanı
  Açıklama:  Türkiye genelinde Kapasite Raporu yaptırmış firmaların bilgilerinden oluşturulan TOBB Sanayi Veritabanı, gerek içerdiği bilgiler ve gerekse güncelliği açısından sanayimizin teorik durumunu en geniş biçimde kullanıcılara sunmaktadır. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından, üretim tesislerinin yerinde incelenmesi sonucunda hazırlanan raporlar, TOBB tarafından onaylanmakta ve geçerlilik kazandıktan sonra içerdiği bilgiler firma mahremiyeti gözetilerek kullanıma sunulmaktadır. ERİŞİM
 • ULAKBİM Hukuk Veritabanı
  Açıklama:  Türkiye’de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını içerir. ERİŞİM
 • ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı
  Açıklama:  1992′den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içeren veri tabanı, alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. ERİŞİM
 • ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı
  Açıklama:  2002 yılından itibaren Web’den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 28 ayrı konu başlığı altında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. ERİŞİM
 • ULAKBİM Tıp Veritabanı
  Açıklama:  1996 yılından bu yana Web’den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır. Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. ERİŞİM
 • ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı
  Açıklama:  Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir. ERİŞİM
 • Web of Science
  Açıklama:  1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indexler. Üç veritabanından oluşur : Science Citation Index Expanded, (SCI-Expanded)Social Science Citation Index, (SSCI)Arts & Humanities Citation Index (AHCI) ERİŞİM
 • Webster Dictionary
  Açıklama: ERİŞİM
 • WorldCat
  Açıklama: ERİŞİM
 • YÖK Tez Veritabanı
  Açıklama: ERİŞİM