Kütüphanemiz eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlar.

Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedef almakta ve aynı zamanda alt yapısını güçlendirmektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıların kitap, süreli yayın, cd ve benzeri yazılı ve görsel materyalleri, online elektronik kaynakları hizmetine sunmaktadır.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ayrıca ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren konsorsiyum ve kuruluşların da üyesidir.

Kütüphanemizde işlemleri tamamlanmış 6200 basılı kaynak,81 dergi ve 56 görsel-işitsel materyal bulunmaktadır. Yayınlar LC Sınıflandırma sistemine göre konusal yerleştirilmiştir. Yordam 2001 kütüphane yazılım programı ile kayıt altında tutulan materyaller, bu program aracılığı ile belli tarama kriterleri ile aranabilmektedir.

Merkezin raf kapasitesi 50.000 cilttir. Toplam 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphanede 24 adet elektronik donanımlı kişisel çalışma alanları ile dizüstü bilgisayarlarla kütüphane içinde kablosuz erişim; boş zamanlarını değerlendirici okuma salonu ve akıl oyunu satranç köşeleri ile de bilginin yanında düşünme ve çalışma ortamını da sunmaktadır.

Mevcut durumunu sürekli iyileştirerek kendini yenileyen Piri Reis Üniversitesi Kütüphanesi önümüzdeki yıllarda da değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.