dokuman_saglama

Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan makaleler için istekte bulunabilirler.

Her öğretim elemanına bir akademik yıl süresince yurtiçinden 50, yurtdışından 15 adet ücretsiz makale sağlama kontenjanı verilir. Kontenjan fazlası istekler için ücret talep edilir.

Her yıl Nisan ayı sonunda doküman isteklerine ilişkin hesap durumu yazılı olarak bildirilir ve 15 gün içerisinde kontenjan fazlası makale bedelinin ödenmesi istenir.  Ödemeleri süresinde yapmayanlar Üniversite Yönetimi’ne rapor edilir.

Bibliyografik bilgisi tamamlanamayan ve varlığı hiçbir kurumda saptanamayan makale istekleri  istek sahibine bildirilir ve iptal edilir. Sağlanan makale geldiğinde, makale kontenjana göre sağlanmış ise bu bilgi ile makale istek sahibine iç posta ile gönderilir.

Sağlanan makale kontenjan fazlası ise, makale iç posta ile gönderilir ve bedel istek sahibine “kontenjan fazlası makale bedeli izleme hesabına” aktarılacağı bilgisi ile bildirilir ve ödenmesi istenir.

Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar Doküman Sağlama hizmetinden yararlanılamaz.

Doküman sağlama hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz.