istek

Kütüphane koleksiyonu için her tür ve formatta kaynak alınması isteğinde bulunabilirler.

Konu,içerik ve önem bakımından ilk sırada yer alan kaynaklar öncelikli olarak sağlanır.

Diğer istekler, koleksiyon içeriği ve diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarında olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Uygun görülenler 15 gün içinde sipariş edilir ve istek sahibine bildirilir.

Koleksiyon içeriğine uymayan, bibliyografik bilgisi saptanamayan ve diğer üniversite kütüphanelerinde var olan istekler istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

Gelen ve sağlanamadığı rapor edilen istekler istek sahibine bildirilir. Acil isteklerin işlemlerine  istendiğinde öncelik verilir. İşlemler 15 gün içerisinde tamamlanır ve 15 gün içerisinde ödünç alınmayan,işlemi tamamlanmış yayınlar koleksiyona gönderilir.

Baskısı tükenen istekler konu,içerik ve önem bakımından ilk sırada yer alıyor ise ikinci el sağlanır, değil ise iptal edilir.

Basılı ve elektronik formatta var olan isteklerin tercihe göre elektronik olanı alınabilir.

Öğrenci rezerv koleksiyonuna kaynak konulması isteğinde  bulunabilirler, istenecek yayınların ders döneminin başlamasından en geç 1 ay önce istenmesi gereklidir. Geç yapılan isteklerden kaynaklanan sorunlardan kütüphane sorumlu değildir.

Geciken ve eksik iade edilen kaynaklar için ceza bedeli ödenene kadar kütüphane koleksiyonu için kaynak alınması isteğinde bulunulamaz.

Materyal isteklerinize ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi prukutuphane@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz.