ill

Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan kaynakların diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. ILL isteğinde bulunmak için kütüphane uzmanıyla iletişime geçilir.

İstekler aynı anda 5 adet ile sınırlıdır.

Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

Sağlanan kaynak geldiğinde istek sahibine duyurulur. 1 hafta içerisinde alınmayanlar için ikinci duyuru yapılarak kaynağın bir hafta sonra iade edileceği bildirilir. Belirtilen süre içerisinde alınmayanlar  ilgili kuruma iade edilir ve aynı kullanıcının bu yayına ilişkin ILL isteği 1 ay süre ile kabul edilmez.

Diğer kurumlardan ödünç alınan kaynakların süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.

Diğer kurumlardan ödünç alınanlar kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Sorun çözülünceye kadar kütüphane ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Uyarılara rağmen sorumluluğunu yerine getirmeyenler bir raporla gereği için Kütüphane Müdürlüğü tarafından Üniversite Yönetimi’ne bildirilir.

Geciken ve eksik iade edilenler için ceza bedeli ödenene kadar “Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) ” hizmetinden yararlanılamaz.

Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi ill@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz.