odunc_alma

30 gün süre ile 10 adet kitap, 10 gün süre ile 5 ciltli süreli yayın,7 gün süre ile 2 adet multimedya alabilirler; başkalarınca istenmedikçe sadece kitapları 3;diğer koleksiyonu 2 kez daha yenileyebilirler. Geciken ve eksik iade edilen kaynaklar için ceza işlemleri uygulanır ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma, ILL ve doküman sağlama hizmetlerinden yararlanamaz. Aynı zamanda kütüphane koleksiyonu için kaynak alınması isteğinde bulunamaz.

Referans koleksiyonu, güncel süreli yayınlar ve gazetelerden sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

Öğrencilerin yararlanması için Rezerv Koleksiyona kendisinin koyduğu bilgi kaynağını ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundaki diğer kaynaklardan yararlanamaz.

Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.

Aşağıdaki durumlar için “geri çağırma” uygulaması yapılır.

Acil ihtiyaç duyulan kitaplar aşağıda belirtildiği şekilde geri çağrılır.

  • Eğer ödünç alınan kitap 20 günden fazla kullanılmış ise geri çağırma mesajı gönderildikten en geç 1 hafta içinde, eğer ödünç alınan kitap 20 günden az kullanılmış ise geri çağırma mesajı gönderildikten  en geç 10 gün sonra iade edilmesi gereklidir.
  • Kitabın geç iade edilmesi durumunda cezai işlem uygulanır ve kitap belirtilen süre içerisinde iade edilmezse kullanıcının kaydına blok konulur ve ceza bedeli ödenene kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Aynı zamanda öğrenci ise ders kaydı yapılamaz.Öğrenci belgesi, transcript ve mezuniyet için gerekli belgelerin alımı engellenir.

Ödünç alınan multimedya diğer bir kullanıcı tarafından kısa bir süre için kullanılmak, rezerv koleksiyonuna konulmak, öğretim üyelerince özel gösterimlerde yararlanmak ve kulüplerce düzenlenen toplu gösterimlerde kullanılmak için henüz iade süresi dolmamış olsa bile geri istenebilir.

Rezerv koleksiyon için dönem başlamadan istenen kaynaklar 10 gün, dönem içerisinde istenenler 3 gün içerisinde iade edilmelidirler. İade edilmeyenler için cezai işlemler uygulanır.

Kaybedilen veya hasar gören kaynaklarla ilgili olarak işlem yapılır ve işlem tamamlanıncaya kadar ödünç alma hizmetlerinden yararlanılamaz. Hasar görenler bedelleri ödendikten sonra kullanıcı tarafından geri alınabilir.

İadesi iddia edilen ve yerinde bulunamayan kaynak Kütüphane Müdürlüğü’ne bildirilir. Kullanıcı, yönetimden gelecek talimata kadar ödünç alma hizmetinden yararlanamaz.

Ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi odunc@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz