rezerv_olusturma

Öğretim Elemanları, rezerv koleksiyonuna kaynak konulması isteğinde bulunabilirler.Bu işlem kütüphane web sitesi üzerinden Rezerv Koleksiyon İstek Formu doldurularak yapılır.

Formun ders döneminin başlamasından en geç iki hafta önce doldurularak gönderilmesi gereklidir. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından kütüphane sorumlu değildir.

Öğrenci rezerv koleksiyonuna konulacak olanlar kütüphane koleksiyonu ile sınırlı değildir. Kişisel bilgi kaynaklarının da rezerv koleksiyona konulması istenebilir.

Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı kütüphane komisyonu tarafından belirlenir.

Öğrenci rezerv koleksiyonu oluşturulmasına ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi rezerv@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz.