rezerv_olusturma

Öğretim Elemanları, rezerv koleksiyonuna kaynak konulması isteğinde bulunabilirler.

Rezerv koleksiyon formu, ders döneminin başlamasından en geç iki hafta önce bankoya başvurularak doldurulmalıdır. Geç gönderilen formlardan kaynaklanan hizmet aksamalarından kütüphane sorumlu değildir.

Öğrenci rezerv koleksiyonuna konulacak olanlar kütüphane koleksiyonu ile sınırlı değildir. Kişisel bilgi kaynaklarının da rezerv koleksiyona konulması istenebilir.

Öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak rezerv koleksiyonuna alınacak kitap sayısı kütüphane komisyonu tarafından belirlenir.

Öğrenci rezerv koleksiyonu oluşturulmasına ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi rezerv@pirireis.edu.tr adresine iletebilirsiniz.