Yükleniyor...

Hakkımızda

 

GENEL BİLGİ

Kütüphanemiz eğitim, öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlar.

Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedef almakta ve aynı zamanda alt yapısını güçlendirmektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıların kitap, süreli yayın, cd ve benzeri yazılı ve görsel materyalleri, online elektronik kaynakları hizmetine sunmaktadır.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ayrıca ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren konsorsiyum ve kuruluşların da üyesidir.

Basılı kitap sayımız 33162'dir. Yayınlar LC Sınıflandırma sistemine göre konusal yerleştirilmiştir. Yordam 2001 kütüphane yazılım programı ile kayıt altında tutulan materyaller, bu program aracılığı ile belli tarama kriterleri ile aranabilmektedir.

Merkezin raf kapasitesi 50.000 cilttir. Toplam 720 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphanede 64 adet elektronik donanımlı kişisel çalışma alanları ile dizüstü bilgisayarlarla kütüphane içinde kablosuz erişim; boş zamanlarını değerlendirici okuma salonu ve akıl oyunu satranç köşeleri ile de bilginin yanında düşünme ve çalışma ortamını da sunmaktadır. Kullanıcıların ders çalışmalarına imkân sağlayan masaüstü bilgisayar ve ders çalışma tahtası da bulunan 3 adet grup çalışma odası kullanıcılarımızın hizmetindedir .Aynı zamanda 7/24 hizmet veren özel çalışma alanlarımızda toplam 16 adet masaüstü bilgisayar  bulunmaktadır. 

Görme engelli ve az gören kullanıcılarımıza yönelik olarak tam donanımlı sesli/altı nokta kabartmalı ve büyütmeli çalışma istasyonu kullanıcılarımızın hizmetindedir. Görme engelli kullanıcılarımız için ayrı 1 adet masaüstü bilgisayar ve kullanım alanı tahsis edilerek, çalışma istasyonundan faydalanma imkânı yaratılmıştır. Aynı zamanda görme engelli kullanıcılarımız için Braille alfabesinden oluşan, özel basılı kitaplar koleksiyonumuzda mevcuttur.

                                                                               

KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI

 • Tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesidirler. Yayın almak istediklerinde Piri Reis Üniversitesi kimlik kartı ile üyelik kayıtları yapılır.
 • Referans kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, rezerve (ders kitapları) bölümündeki yayınlar ödünç verilmez.
 • Ödünç alma/iade işlemleri kütüphane kapanmadan 15 dakika önce sona erer.

       Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve süresi aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenciler: 15 gün süreyle 5 kitap
 • Akademik personel: 30 gün süreyle 10 kitap, 7 gün süreyle 2 multimedya
 • İdari personel: 30 gün süreyle 10 kitap
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı belirtilen banka hesap numarasına (elden, nakit ödemeler kabul edilmemektedir.) ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından ayırtılan yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir. Ayırtılan yayın iade edildiğinde, yayını ayırtan üyeye e-posta veya telefon ile bilgi verilir.
 •  Ayırtılan yayın, üyeye bildirilen tarihten itibaren üç gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa kaldırılır.
 •  Kütüphane müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.
 • Ödünç alınan materyalin gününde kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.

         3-7 gün arası günlük 50 kuruş;
         7-14 gün arası günlük 1,00 TL;
         14.gün ve sonrası için günlük 1,5 TL

 • Kütüphane yayının iade tarihine üç gün kala kullanıcının e-posta adresine bir “uyarı notu” gönderir. Ancak bilgi kaynağının zamanında iade edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Kütüphane Müdürü iade tarihini üç ay geçmiş yayınlar için “Kayıp Yayın” işlemi yapar ve durumu Muhasebe Bölümü’ne bildirir.
 • Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. İşlem ücreti her akademik yıl başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir. Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise kütüphane müdürlüğünce belirlenecek olan yayın fiyatı ve işlem ücreti alınır.
 • Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve yayınlara zarar vermemekle yükümlüdürler. Zarar görmüş yayınlara kayıp ücreti uygulanır. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. Bu üyeye bir ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 

HİZMET VE OLANAKLAR

Öğretim Elemanları

 • Akademik personel: 30 gün süreyle 10 kitap, 7 gün süreyle 2 multimedya kaynak ödünç alabilir.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 3 kez, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ

 • Öğrenciler: 15 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 3 kez, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER

 • Öğrenciler: 30 gün süreyle 10 kitap ödünç alabilirler.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 3 kez, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

 

DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ

 • Öğrenciler: 15 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 3 kez, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

 

İDARİ PERSONEL

 • İdari Personel: 30 gün süreyle 10 kitap ödünç alabilirler.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları 3 kez, multimedya materyalleri ise 1 kez uzatabilirler.
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar.
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından rezerve edilen yayınların süresi de uzatılmaz.
 • Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

 

MEZUNLAR

 • Mezunlar kütüphaneden ders çalışmak amacıyla faydalanabilirler.

 

DIŞ KULLANICILAR

 • Dış kullanıcılar kütüphaneden sadece ders çalışmak amacıyla faydalanabilirler. Bilgi almak için lütfen kütüphanemizle iletişime geçiniz.