Hakkımızda

Hakkımızda


Piri Reis Üniversitesi Kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırma programlarını destekleyerek, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayıp, kaynakların kullanımı ve transferine destek olmayı amaçlar. Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedef almakta ve aynı zamanda alt yapısını güçlendirmektedir. 

Kütüphanemiz, üniversitemiz akademik ve idari personeli, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıların kitap, süreli yayın, yazılı ve görsel materyalleri, online elektronik kaynakları hizmetine sunmaktadır. 36.895 adet basılı kitap bulunan Piri Reis Üniversitesi Kütüphanesi’nde 30 adet veri tabanı, 300.000 e kaynak mevcuttur.


Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü ayrıca ANKOS ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren konsorsiyum ve kuruluşların da üyesidir.


1.902, 06  m²’lik  alana sahip olan kütüphanede; multimedya kişisel çalışma alanları, okuma salonu, grup çalışma odaları ve 7/24 çalışma alanlarımız da bulunmaktadır.


Görme engelli ve az gören kullanıcılarımıza yönelik olarak tam donanımlı sesli/altı nokta kabartmalı ve büyütmeli çalışma istasyonu kullanıcılarımızın hizmetindedir. Görme engelli kullanıcılarımız için ayrı 1 adet masaüstü bilgisayar ve kullanım alanı tahsis edilerek, çalışma istasyonundan faydalanma imkânı yaratılmıştır. Aynı zamanda görme engelli kullanıcılarımız için Braille alfabesinden oluşan, özel basılı kitaplar koleksiyonumuz da mevcuttur.


KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI 

 • Tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel kütüphanenin doğal üyesidirler. Yayın almak istediklerinde Piri Reis Üniversitesi kimlik kartı ile üyelik kayıtları yapılır. 
 • Referans kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, rezerve (ders kitapları) bölümündeki yayınlar ödünç verilmez. 
 • Ödünç alma/iade işlemleri kütüphane kapanmadan 15 dakika önce sona erer. 

  - Kütüphaneden ödünç alınabilecek yayın sayısı ve süresi aşağıdaki gibidir: 
 • Öğrenciler: 15 gün süreyle 5 kitap 
 • Akademik personel: 30 gün süreyle 10 kitap, 7 gün süreyle 2 multimedya 
 • İdari personel: 30 gün süreyle 10 kitap 
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiklerinin kesilmesi durumunda, ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek yahut gecikme cezası var ise gerekli tutarı belirtilen banka hesap numarasına (elden, nakit ödemeler kabul edilmemektedir.) ödeyerek kütüphaneden ‘İlişiği yoktur’ belgesi almak zorundadırlar. 
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 3 kez uzatma hakkına sahiptirler. Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz. Ayrıca başkası tarafından ayırtılan yayınların süresi de uzatılmaz. 
 • Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir. Ayırtılan yayın iade edildiğinde, yayını ayırtan üyeye e-posta veya telefon ile bilgi verilir. 
 •  Ayırtılan yayın, üyeye bildirilen tarihten itibaren üç gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa kaldırılır. 
 •  Kütüphane Müdürü gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin yayını geri isteme hakkına sahiptir. Geri çağırma notu üyenin eline ulaştıktan sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır. 
 • Ödünç alınan materyalin gününde kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır. 

           3-7 gün arası günlük 50 kuruş;
           7-14 gün arası günlük 1,00 TL;
           14.gün ve sonrası için günlük 1,5 TL 

 • Kütüphane yayının iade tarihine üç gün kala kullanıcının e-posta adresine bir “uyarı notu” gönderir. Ancak bilgi kaynağının zamanında iade edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. 
 • Kütüphane Müdürü iade tarihini üç ay geçmiş yayınlar için “Kayıp Yayın” işlemi yapar ve durumu Muhasebe Bölümü’ne bildirir. 
 • Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. İşlem ücreti her akademik yıl başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir. Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane Müdürlüğünce belirlenecek olan yayın fiyatı ve işlem ücreti alınır. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır. Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve yayınlara zarar vermemekle yükümlüdürler. Zarar görmüş yayınlara kayıp ücreti uygulanır. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır. Bu üyeye bir ay süreyle ödünç yayın verilmez. 


 • DIŞ KULLANICILAR 

 • Dış kullanıcılar kütüphaneden sadece ders çalışmak amacıyla faydalanabilirler. Bilgi almak için lütfen kütüphanemizle iletişime geçiniz.  • KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV

 • Kurumsal Akademik Arşiv (Açık Erişim) Piri Reis Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar. Arşivimize aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz;
 • http://openaccess.pirireis.edu.tr/xmlui/


Hakkımızda

Sık Sorulan Sorular


Son Güncellenme Tarihi

05 Ocak 2023 Perşembe 10:32:14
Kullanım Haritası

İletişim

Piri Reis Üniversitesi 

Postane Mah., Eflatun Sokak, No : 8 

34940 Tuzla/İSTANBUL 

t +90 216 581- 00-50 


e-posta: kutuphane@pirireis.edu.tr

www.pirireis.edu.tr 

Web sitemizde gezinme deneyiminizi iyileştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Daha fazla bilgi için lütfen Çerez ve Gizlilik Politikası sayfasını gözden geçirin.
Tamam
Başa Dön